Behoud Hertenkamp

Tijdens de kadernota behandeling van 20 juni zijn er diverse bezuinigingsvoorstellen gedaan door het college. Een van deze bezuinigingen betrof het Hertenkamp. Bloeiend Hillegom vond dit geen goede bezuiniging en heeft zich hard gemaakt om deze bezuiniging terug te draaien. Menig Hillegom heeft aan dit park goede herinneringen, de burgers waarderen het park gezien de uitkomsten van het burgerpanel, en wij vinden het belangrijk om het voorzieningen niveau zo lang als mogelijk in stand te houden.
Tijdens de behandeling van ons voorstel waren gelukkig meerdere partijen het niet eens met de voorgestelde bezuiniging op het Hertenkamp en is deze bezuiniging teruggedraaid.