Opvang Asielzoekers

In de raadscommissie van 13 april jl heeft Boeiend Hillegom vragen gesteld over de opvang van Asielzoekers binnen de gemeente Hillegom.

Als eerste hebben we onze complimenten geuit bij de opvang van de Oekraïners, dit is naar ons idee zeer professioneel en soepel gelopen. Echter staat er alweer een nieuwe uitdaging te wachten en dat is de opvang van Asielzoekers in heel Nederland. Ook Hillegom heeft een opgave gekregen vanuit landelijke overleggen. Wij begrijpen dat je als gemeente niet onder deze opgave uit komt. Echter vinden wij het wel belangrijk dat we als gemeente niet alleen de focus leggen op de Asielzoekers, maar dat we ook blijven kijken naar de belangen van onze huidige inwoners. Belangrijk in deze is dat de Hillegommers goed worden meegenomen en geïnformeerd en dat de verschillende belangen over bijvoorbeeld huisvesting goed worden afgewogen.

Naast de opvang of huisvesting van Asielzoekers, is het ook belangrijk dat zij zich hier thuis gaan voelen zodat zij zich onderdeel voelen van onze gemeente. Denk aan vrijwilligerswerk, leren van de Nederlandse taal en gewoontes. Wij blijven ons als lokale partij in Hillegom dit traject nauwgezet volgen en zullen de nodige vragen stellen wanneer er behoefte is aan helderheid.