Bezwaar WOZ

ZIJN ER KOSTEN VERBONDEN AAN HET INDIENEN VAN BEZWAAR TEGEN DE GEMEENTELIJKE WOZ-AANSLAG? (Lees verder voor het addertje onder het gras, ofwel, koekje van eigen deeg)

Nee, iedere inwoner van Nederland kan kosteloos bezwaar indienen tegen de gemeentelijke aanslag die gebaseerd is op de WOZ waarde. Het wordt een ander verhaal als er een bureau wordt ingeschakeld.

Aan het begin van elk jaar ontvangt iedere inwoner rond februari de aanslag voor de gemeentelijke heffingen. Hieronder vallen diverse onderwerpen zoals, WOZ-beschikking, rioolheffing en afvalstoffenheffing, voor één of meerpersoonshuishoudens

De WOZ aanslag is gebaseerd op de waarde van de woning. Als u het niet eens bent met deze vastgestelde waarde dan is er de mogelijkheid om hier tegen bezwaar aan te tekenen. Dit bezwaar kan men vaak prima zelf doen, maar er zijn ook bureaus die dit aanbieden. Wanneer een bureau dit uitvoert zijn er geen kosten aan verbonden voor de woningeigenaar, gemak dient de mens. Maar wel voor de gemeente. En daar zit het bekende addertje.

Wat de meeste inwoners niet weten is dat de rekening voor het indienen van dit beroep bij de gemeente wordt neergelegd. Bij een toegekend bezwaar, al is dit nog zo laag, ontvangt dit bureau een bedrag van ca € 600,–. Dit was de laatste dagen ook in het nieuws te horen.

In 2020 en 2021 werden er door de inwoners van Hillegom via een bureau/derden 456 bezwaren ingediend. Dit is een extra kostenpost van € 273.600.– voor de gemeente.

Bloeiend Hillegom wil ook deze kant van een bezwaar in beeld brengen. De kosten die gemaakt worden doordat een bureau/derden dit bezwaar indient komen ergens weer terug in de begroting van de gemeente. En dus ook weer op het bordje van de inwoners. In het nieuws konden wij horen dat dit u wel € 300,– per jaar kon schelen aan kosten, dit is een hoog bedrag. Hoeveel moet u uiteindelijk minder betalen aan WOZ per jaar?