Terrasbeleid

In de raadscommissie van 9 februari jl heeft Boeiend Hillegom vragen gesteld over het terrasbeleid binnen de gemeente Hillegom. Deze vraag kwam voort uit het gegeven dat er diverse horecaondernemers aan de Hoofdstraat zijn gevestigd, op dit moment niet echt ruimte hebben voor een terras, maar dit wel graag zouden willen.

Binnen Hillegom was er een terrasbeleid, en toen kwam Corona. Er moest meer afstand worden gehouden en hierdoor hadden de ondernemers meer ruimte nodig om toch een terras te kunnen draaien. Op de ene plek gaat dat makkelijker dan op de andere. Het belangrijkste blijft de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, zowel de voetgangers als de terrasgebruikers. Een terras wordt in de meeste gevallen op het trottoir voor de onderneming ingericht en gaat dus ten kosten van het trottoir. Het is van belang dat er een beleid komt dat duidelijkheid geeft voor ondernemers en het is van belang dat deze ondernemers zich aan de gemaakte afspraken houden. Hoe lastig dit soms in de praktijk kan zijn. Vanuit de gemeente is er nu een ‘Digipanel’, een enquête onder bewoners, uitgezet om op te halen hoe men nu over de terrassen in Hillegom denkt en hoe het anders, beter, veiliger kan worden. Bloeiend Hillegom is erg benieuwd naar de uitslag die via het Digipanel binnenkomt en zal het college hier ook naar vragen. Ook het vervolgbeleid blijven wij op de voet volgen, zodat iedereen de gelegenheid heeft om een terras te plaatsen, maar het voor de voetgangers ook veilig blijft.