Nieuw Afvalbeleid

De afgelopen raadsvergadering heeft de Hillegomse raad een besluit genomen over het nieuwe afvalbeleid.

In 2021 zal het nieuwe afvalbeleid ingaan. De service, zoals u nu gewend bent, zal behouden worden, of zelfs verbeterd worden. Zo gaat het pmd-afval wekelijks opgehaald worden en wordt het gft-afval in de zomermaanden vaker opgehaald. Verder krijgt elk huishouden een afvalbak met een chip waarin zij het restafval kunnen bewaren. De inwoners moeten vanaf 2021 gaan betalen per lediging van de restafvalcontainer. Dit besluit is mede genomen omdat de prijs voor het verbranden van restafval in de toekomst flink zal stijgen. Daarnaast werkt Hillegom aan een circulaire afvalstroom, waarbij het afval zo goed mogelijk gescheiden moet worden om het te kunnen hergebruiken. Dit houdt in dat er in de toekomst zo min mogelijk restafval over moet blijven.

Bloeiend Hillegom heeft zich de afgelopen jaren hard ingezet voor het nieuw te vormen afvalbeleid. Er zijn verschillende informatieavonden voor inwoners geweest en daarnaast hebben wij u meermaals gevraagd om uw mening te geven op onze Facebooksite. Wij hebben ons ingezet om het afvalbeleid zowel aantrekkelijk te maken voor het gemak van de inwoners (dus geen massale plaatsing van ondergrondse containers) als voor het milieu en met dit beleid denken wij dit te kunnen gaan realiseren.