Initiatief voor aanleg watertappunten

De fracties van Bloeiend Hillegom, D66 en GroenLinks hebben afgelopen raadsvergadering een motie ingediend met een verzoek aan het college om staatssecretaris Blokhuis te volgen in het Nationaal Preventieakkoord. De staatssecretaris is namelijk met het plan gekomen om door heel Nederland zo’n 1000 nieuwe watertappunten op schoolpleinen aan te leggen.

Met het aanleggen van deze watertappunten wordt de jeugd gestimuleerd om zelf een flesje water mee te nemen en deze te vullen met het water uit het tappunt wanneer het flesje leeg is. Dit heeft positieve gevolgen voor de gezondheid van de jeugd, want hierdoor wordt het meenemen van ongezonde suikerdranken verminderd. Daarnaast heeft dit positieve gevolgen voor het verminderen van plastic en karton, omdat de kinderen het flesje dat zij meenemen kunnen hergebruiken en niet elke keer een nieuw flesje of pakje drinken hoeven mee te nemen.

Scholen in het primair onderwijs krijgen driekwart van het bedrag voor de tappunten vergoed van het Rijk. Aan het college werd door de oppositiepartijen gevraagd het resterende bedrag te vergoeden. De portefeuillehouder vond het een sympathieke motie, maar zag er geen nut in om de watertappunten aan te leggen. De coalitiepartijen sloten zich bij de portefeuillehouder aan.

Bloeiend Hillegom vindt het jammer dat deze motie, waarin met weinig moeite en weinig kosten zowel de gezondheid van de Hillegomse jeugd als het terugdringen van afval bevorderd kan worden, niet is aangenomen. Uiteraard zullen wij met voorstellen blijven komen om deze zaken in de toekomst wel te kunnen bevorderen.