Coalitiepartijen zien niet het nut van een onafhankelijk onderzoeksorgaan!

In de commissievergadering van 10 januari kwam het onderwerp ‘de Rekenkamercommissie’ naar voren. Dit is een onafhankelijk onderzoeksorgaan dat jaarlijks twee onderzoeken verricht naar de kwaliteit van het uitgevoerde beleid van gemeenten. De Rekenkamercommissie was voorheen actief voor Lisse, Noordwijkerhout en Hillegom. Na de fusie met Noordwijk heeft Noordwijkerhout de samenwerking opgezegd en blijft de Rekenkamer voor de andere twee gemeenten onderzoek doen. Om deze reden heeft de Rekenkamercommissie om een financiële extra uitgave van 30.000 euro per jaar aan de gemeente Hillegom gevraagd. De coalitiepartijen (BBH en CDA) voelden hier echter niets voor. Zij zagen niet het nut van twee kwalitatieve onderzoeken per jaar en zouden ook kunnen leven met slechts één onderzoek per jaar. Bloeiend Hillegom en de overige oppositiepartijen betreurden de keuze van de coalitie en probeerden hen op andere gedachten te brengen. Het voorstel ging dan ook als bespreekstuk naar de volgende raadsvergadering. Bloeiend Hillegom hoopt dat de coalitie nog eens goed nadenkt over het nut van een onafhankelijk onderzoeksorgaan en dat zij hun voorlopige mening bijstellen.