Raadspraak Oktober 2018

Oktober was politiek gezien een rustige maand, maar ook in rustige maanden blijft het zaak om alert te zijn. Vanuit diverse omwonenden van ‘de Belt’ hebben wij vernomen dat zij het park als onveilig ervaren. Dit omdat het park niet verlicht is. Tijdens de raadsvergadering hebben wij hier vragen over gesteld. Te meer ons door het college was aangegeven dat het skatepark wel verlicht zou zijn. Na eigen onderzoek bleek dit niet juist te zijn. De wethouder gaf aan dat er voor het ontbreken van verlichting bewust gekozen is. Dit om overlast gevendeĀ  hangjeugd te weren. Bloeiend Hillegom vindt dat er sprake is van het ene probleem inruilen voor het andere probleem, namelijk het gevoel van onveiligheid. Wij overwegen nadere politieke activiteiten om alsnog te voldoen aan de wens van de omwonenden.

De programmabegroting 2019 – 2022 heeft ook op de agenda gestaan. Bloeiend Hillegom heeft kunnen constateren dat onze gemeente er financieel goed voorstaat en dat sommige punten uit het coalitieakkoord naar voren worden gehaald. Wij hebben onze zienswijze en enkele concrete zaken naar voren gebracht. Zo hebben wij onder meer een voorstel ingebracht om inwoners de gelegenheid te geven inzage te krijgen in grote projecten, door dit visueel uit te stallen in bijvoorbeeld de hal van het gemeentehuis/bibliotheek en hebben wij een voorstel gedaan voor een veilige oversteek op de Van den Endelaan ter hoogte van het Fioretticollege. Dit door de in- en uitrijmogelijkheden van de parkeergarage om te leiden.

Tot slot hebben wij kritische kanttekeningen geplaatst op de uitkomst van het rapport van de rekenkamer betreffende de inzet van re-integratiegelden voor mensen met een Participatiewet-uitkering. Binnen het onderzoek bleek dat de uitvoerende organisatie niet in staat was om de inzet volledig te verantwoorden en dat het ontbrak aan een actueel beleid. De wethouder heeft toegezegd dat er over enkele maanden een startnotitie zal worden voorgelegd aan de raad.