Raad Spraak april 2018

Raadspraak – April 2018
Vanaf nu zal Bloeiend Hillegom maandelijks een update geven over de politieke ontwikkelingen binnen onze gemeente. Op deze wijze willen wij zo optimaal mogelijk betrekken bij de actuele politieke vraagstukken.

Bezoek Statenleden provincie Zuid-Holland – Duinpolderweg
Op 20 april heeft een delegatie van Statenleden van de provincies Zuid- en Noord-Holland een werkbezoek afgelegd om het voorkeurtracé van de Duinpolderweg met eigen ogen te aanschouwen. Aansluitend aan een busrit door de regio, was er een bijeenkomst in Hotel Flora waar diverse belangengroeperingen een tafel hadden gereserveerd om zo met de Statenleden in gesprek te komen. Bloeiend Hillegom had samen met Groen Links en diverse andere belangengroeperingen tafels, waarbij het gezamenlijk standpunt dat de Duinpolderweg geen oplossing gaat bieden op de mobiliteitsproblematiek werd uitgedragen. Wij blijven er van overtuigd dat door bestaande knelpunten op te lossen er geen nut en noodzaak is voor een Duinpolderweg die een nadelige impact heeft op onze gemeente.

Tijdelijke vervanging Ria Heemskerk
Omdat Ria Heemskerk herstellende is van een ziekenhuisopname en voorlopig even rust moet houden, neemt Maarten Dijkshoorn haar raadszetel tijdelijk in. Op donderdag 27 april was gelijktijdig met de installatie van de nieuwe wethouders de beëdiging. Vanzelfsprekend hopen wij dat Ria weer snel haar vertrouwde plek in de raad inneemt.