In memoriam Kees van den Aardwegh

Helaas hebben we op 4 april jongstleden, één van de grondleggers van Bloeiend Hillegom verloren in de persoon van Kees van den Aardwegh.
Kees was gemeenteraadslid voor Bloeiend Hillegom van 2010-2014, daarna bestuurslid voor Bloeiend Hillegom en naast inspirator voor de partij ook nog steeds de belangenbehartiger voor de sector van bloemen, bollen, knollen en vaste planten. Voor zijn jaren lange belangenloze inzet voor onder andere de LTO en zijn werk in de branche was Kees dan ook terecht koninklijk onderscheiden. In Kees verliezen we een goed mens. We wensen de nabestaanden veel sterkte toe met het verlies.