Hoe gaat Hillegom in de toekomst verder ?

De lokale fracties in Hillegom, Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en Bevolkings Belangen Hillegom  zijn tegen fusie, maar willen wel op bepaalde terreinen meer en intensiever samenwerken!

Hoe Hillegom en de andere gemeenten in de Bollenstreek in de toekomst verder zullen gaan is op dit moment de grote vraag. Blijft Hillegom zelfstandig? Gaan wij samen met de gemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse en Teylingen? Gaan wij als één gemeente verder met Lisse en Teylingen of gaan we een zeer sterk samenwerkingsverband aan met alle regiogemeenten Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Teylingen en Katwijk?

Net voor het zomerreces is er een rapport van Blauwberg aan de gemeenteraden van Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout (en Katwijk) gepresenteerd. Dit  onderzoek zou gaan over strategische samenwerking voor de komende tien tot vijftien jaar. Er zijn twee varianten uitgekomen.

De eerste variant is een fusie, de andere is een  ‘Bollenraad’, waarin de gemeenten nog wel zelfstandig blijven, maar met elkaar als het ware een grote gemeenteraad vormen om regionale vraagstukken aan te pakken, ondersteund door een gedeeltelijk ambtelijke fusie

Het is de bedoeling dat de 5 gemeenteraden, Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Noordwijkerhout, eind september in een raadsvergadering, die gelijktijdig in alle 5 bollengemeenten plaatsvindt, een besluit nemen. Dit besluit moet een eensluidend besluit zijn om verder te kunnen gaan. Noordwijk heeft vorig jaar al aangegeven dat zij de samenwerking met Katwijk ook belangrijk vinden. Katwijk wil wel samenwerken maar absoluut niet fuseren.

Er is inmiddels door de colleges (de waarnemend Burgemeesters en wethouders)  van Hillegom, Lisse en Teylingen aangegeven dat zij graag zouden zien dat deze drie gemeentes in 2018 zijn gefuseerd. Noordwijk en Noordwijkerhout hebben steeds aangegeven niet te willen fuseren, maar wel voor onontkoombare samenwerking met de andere drie gemeentes te gaan en hierbij ook Katwijk te willen betrekken.  Dit vooruitlopend op wat de 5 raden eind september zouden moeten besluiten. Het nemen van een besluit gebeurt eind september door de gemeenteraden en de Hillegomse fracties roepen vooral het eigen college, maar ook die van de andere gemeenten,op om terughoudend te zijn in het ventileren van hun mening, omdat nu de gemeenteraden en niet de colleges aan zet zijn.

De Hillegomse partijen: Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en Bevolkings Belangen Hillegom, zijn voor samenwerking met andere gemeenten en zien dat als een voordeel voor Hillegom. Voor deze partijen is het nog helemaal niet duidelijk dat de Hillegomse inwoners voordelen hebben bij een fusie met de regiogemeenten, dat dit financieel gelijk zal blijven en dat alle faciliteiten voor de Hillegomse inwoners behouden zullen blijven.

Bloeiend Hillegom, Hillegom Progressief en Bevolkings Belangen Hillegom, zullen de discussie eind september stevig ingaan en aangeven voorstander te zijn voor een hechte samenwerking met de regiogemeenten en willen hier, voorafgaand aan dit besluit, weten hoe de Hillegomse inwoners hier over denken.  Ook betrekken zij graag de uitkomsten uit de bijeenkomsten met de Hillegomse inwoners bij de besluitvorming.