Bloeiend Hillegom tegen windmolens op bollenvelden

Op donderdag 28 mei werd de Hillegomse zienswijze van de concept Regionale Energiestrategie (RES) besproken. Hierin geeft de gemeente haar wensen en bedenkingen aan. Bloeiend Hillegom heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven geen duurzame energie te willen opwekken op bollenvelden die van cultuurhistorische waarde zijn. Deze bollenvelden zijn namelijk zowel belangrijk als kenmerkend voor ons dorp. Wij geven de voorkeur aan andere locaties waar duurzame energie opgewekt kan worden. De wethouder gaf aan niks te willen uitsluiten, zo ook het gebruik van deze bollenvelden niet.

Een ander punt waar Bloeiend Hillegom zich voor heeft ingezet is het uitsluiten van zowel grote als kleine biomassacentrales op Hillegoms grondgebied. Het opwekken van energie door biomassa lijkt misschien duurzaam, maar is dit zeker niet. Het verbranden van hout zorgt namelijk voor een hoge uitstoot van koolstofdioxide, fijn- en stikstof. Dit is nu juist wat je probeert te voorkomen met het opwekken van duurzame energie. Ook dit wilde de wethouder niet uitsluiten. Hierdoor blijft de mogelijkheid tot het plaatsen van (kleine) biomassacentrales in Hillegom dus open.

Bloeiend Hillegom vraagt om extra ruimte voor terrassen

In de raadsvergadering van 28 mei heeft Bloeiend Hillegom vragen gesteld over de horeca in tijden van de coronacrisis. Bloeiend Hillegom heeft onder andere gevraagd om te kijken naar de mogelijkheden om de terrassen uit te breiden, bijvoorbeeld door de Hoofdstraat op zondag vanaf 12 uur af te sluiten, zodat de terrassen zo ruim mogelijk opgezet kunnen worden. De wethouder gaat hier met de horecaondernemers over in gesprek om zo tot een gepaste oplossing te komen. Bloeiend Hillegom hoopt dat de Hillegomse ondernemers de kans krijgen om hun terrassen zo optimaal mogelijk te kunnen benutten. Dit moet echter wel gebeuren volgens de richtlijnen, zodat de gezondheid van de inwoners gewaarborgd kan worden.

Daarnaast heeft Bloeiend Hillegom gevraagd of de bouwspullen, die nu het aanzicht van de Houttuin ontsieren, zo snel mogelijk opgeruimd kunnen worden. De wethouder heeft toegezegd dat dit binnen twee weken zal gebeuren.

Wij hopen dat u allen straks door de maatregelen die genomen worden weer kunt genieten op de terrassen in Hillegom