Maarten Dijkshoorn

Foto van Maarten Dijkshoorn

Paspoort:

Maarten Dijkshoorn

Avenbeeck 77

2182 RV Hillegom

54 jaar

Getrouwd, 2 kinderen

Manager HRM

m.dijkshoorn@gemeenteraadhillegom.nl

Drijfveren: Ik vind het belangrijk actief te zijn binnen de gemeenschap waar je deel van uitmaakt. Dat kan vrijwilligerswerk, of mantelzorg zijn, maar zeker ook de gemeentepolitiek. Ik ben in 2004 in Hillegom komen wonen, iets waar ik nooit spijt van heb gehad. Het is een actief dorp, waar mensen nog naar elkaar omkijken. Om die reden vond ik Bloeiend Hillegom ook goed bij mij passen. Niet opgaan in een grote onoverzichtelijke fusie, maar zelfstandig blijven en zelf regelen waar nodig! Mijn interesse ligt in het sociaal domein (WMO, Jeugdzorg, Participatiewet). Dat is ook niet zo verwonderlijk, omdat ik voor een lange periode gewerkt heb met mensen met een verstandelijke beperking, in het jongerenwerk actief ben geweest en nu werk als manager bij een sociale werkvoorziening. Ik vind dat Hillegom meer de eigen regie moet nemen voor de meer kwetsbare inwoners, niet automatisch moet kiezen voor grote samenwerkingsverbanden, maar ook moet kijken wat wij zelf kunnen. Zorg en ondersteuning op maat bieden. Ik ben er van overtuigd dat dit het dorp ten goede komt.